Seminar de Tabernakel

Categorieën
tabernakel

Dinsdag 11 februari organiseert CLC Publicaties een seminar in het Kruispunt te Apeldoorn in samenwerking met het R-Center uit Zuid Korea. Het boek ‘de tabernakel’ is onlangs in het Nederlands uitgebracht door CLC en u bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met dit unieke materiaal.

De tabernakel is geschreven door Abraham Park (1928-2014, Korea). Hij is de oprichter van een grote gemeente in Seoul, Zuid-Korea (de presbyteriaanse kerk Pyung Kang Cheil) en heeft verschillende boeken gepubliceerd, waaronder de serie ‘Gods verslossingsplan’ (history of redemption series), waarmee hij verschillende eretitels heeft gewonnen. Afgestudeerd en erkend door verschillende Koreaanse en Amerikaanse theologische instituten, ontving hij een eredoctoraat van het gerenommeerde Knox Theological Seminary (Verenigde Staten). Zijn leven was gewijd aan het bestuderen van het woord van God en gebed.

De tabernakel was het reizende heiligdom dat Mozes in de woestijn heeft gebouwd in opdracht van God. De tabernakel was het centrum van de Hebreeuwse eredienst vóór de bouw van de tempel van Salomo en deze beschermde de ark van het verbond, waar de tafels van de wet werden bewaard.
De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij de tent horen, zijn in de loop van de tijd verdwenen en tegenwoordig niet meer in hun originele vorm te vinden. We kunnen ze nu niet meer zien in de vorm waarin God ze aan Mozes heeft laten zien. Het enige dat we tegenwoordig nog hebben zijn de beschrijvingen van Mozes in de onfeilbare woorden van de Bijbel.

De prachtige platen in dit geïllustreerde boek van dr. Park laten zien hoe perfect God de tabernakel 3.500 jaar geleden heeft ontworpen. Mozes voelde zo veel vreugde toen de tabernakel en de voorwerpen gemaakt waren naar het ontwerp dat hij had gezien, dat hij het volk Israël zegende. In Exodus 39:42-43 staat: ‘Alles was gemaakt zoals de HEER het Mozes had opgedragen. Toen Mozes zag dat de Israëlieten alles precies volgens de opdracht van de HEER hadden gemaakt, zegende hij hen.’

Het is onze hoop dat u door het lezen van dit boek gezegend wordt en net zoveel vreugde zult ervaren bij het ontdekken van Gods grote verlossingsplan.

Tijd: 11 februari, aanvang 20.00 uur
Locatie: Het kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn
Gratis entree (collecte voor de onkosten)
Kijk voor meer info op horaministries.com