Francis Chan is de best-seller auteur van ‘te gekke liefde’, ‘de vergeten God’ en ‘bestaat de hel’. Op dit moment is hij gemeentestichter in de omgeving van San Francisco en hij is de oprichter van de wereldwijde discipelschapsbeweging ‘Multiply’.
Lisa Chan is spreker en presentatrice van de ‘True Beauty’ series. Ze hebben vijf kinderen en wonen in het noorden van Californië.


  • Boek met een missie: X - Vermenigvuldigen is gemaakt om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen. Dit boek helpt jou onder andere om Jezus opdracht toe te passen in een mentorrelatie of voor gebruik in een bijbelstudie.
  • Boek met een missie: Francis and Lisa willen met dit boek samen met jou bouwen aan een huwelijk voor de eeuwigheid. Dat vereist dat je je geloof opbouwt en dat je huwelijk daar deel van uitmaakt. Alles wat je doet voor Gods Koninkrijk moet versterkt worden door de kracht van het huwelijk.