Boeken met een missie

Alle boeken die u bij CLC Publicaties vindt zijn boeken met een missie. Onze inspiratie voor deze missie halen wij uit de volgende opdracht die Jezus meegaf aan zijn discipelen, voordat hij naar de hemel ging:

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Onze belangrijkste missie is daarom om alle volken te onderwijzen hoe geweldig goed God is en hoe we meer en meer kunnen leven zoals Hij het bedoeld heeft.
Deze boodschap willen wij delen met kinderen en volwassenen. Bent u benieuwd naar de missie van elk boek dat wij uitgeven? Bij de beschrijving van de boeken op deze website kunt u meer informatie vinden over de missie van elk boek.

Niet alleen elk boek wat wij uitgeven heeft een specifieke missie, maar wij helpen ook verschillende (zendings)organisaties met het uitgeven van boeken met een missie. Zodat zij hun missie en hun verhalen kunnen vertellen binnen Nederland. Wij hebben bijvoorbeeld boeken uitgegeven in samenwerking met Schreeuw om leven en Frontiers.

Heeft u een vraag over een boek wat wij uitgegeven hebben? Of heeft u een boek met een missie wat u graag uit zou willen geven? Stuur uw vraag dan via het contactformulier en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Meer over CLC

CLC staat voor Christelijke Lectuur Centra. We maken deel uit van een interkerkelijke, internationale zendingsorganisatie die in 53 landen vertegenwoordigd is. Ons doel is het evangelie te verspreiden via christelijke lectuur, zodat mensen tot geloof in de Heere Jezus komen en kunnen groeien in dat geloof.

We geloven in de levensveranderende kracht van christelijke lectuur. Eén van onze slogans is:

‘a drop of ink can make a million think’

Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten. Sinds 1941 werken we daarom via christelijke boekhandels, uitgeverijen, webshops, e-boeken, enz. Onze winkels zijn geen ’gewone’ boekwinkels, maar zendingsposten waar iedereen die er binnenkomt geholpen kan worden op allerlei gebied. Wij geloven met heel ons hart in de levensveranderende kracht van het gedrukte woord. Waar mogelijk werken we samen met kerken en organisaties.

“Meer dan de helft van de wedergeboren christenen over de hele wereld getuigt dat lectuur sterk heeft bijgedragen aan hun bekering. CLC is uniek in zijn wereldwijde visie“
Patrick Johnstone, Operation World