Over CLC Publicaties

Home/Over ons

CLC (Christelijke Lectuur Centra, 1941) maakt deel uit van een interkerkelijke, internationale zendingsorganisatie die in 53 landen werkt. Onze missie is om via lectuur het evangelie te verspreiden, zodat mensen tot geloof in Jezus komen en kunnen groeien in geloof.

We geloven in de levens veranderende kracht van christelijke lectuur. Eén van onze slogans is:

‘a drop of ink can make a million think’

Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten. Daarom brengen we christelijke lectuur bij mensen via boekwinkels, uitgeverijen, boekenwagens, internet, enz.

“Meer dan de helft van de wedergeboren christenen over de hele wereld getuigt dat lectuur sterk heeft bijgedragen aan hun bekering. CLC is uniek in zijn wereldwijde visie“
Patrick Johnstone, Operation World
0