Christian Martini | mei 2015

Categorieën
Geen categorie

Reinheid is altijd verstandig, onreinheid is altijd dom. Reinheid is veilig, onreinheid is riskant. Dat stelt Randy Alcorn in ‘De kracht van een rein leven’. Alcorn is radicaal en recht toe recht aan: Onreinheid richt ons altijd te gronde; reinheid leidt altijd naar nog grotere blijdschap! Alcorn geeft hiermee een eenvoudige, maar duidelijke boodschap: Kies verstandig en neem de weg naar echte, blijvende vreugde

God verlangt ernaar om prachtige dingen aan mensen te geven, maar Hij kan ze niet kwijt zolang mensen door onreinheid en zonde gevangen blijven. Alcorn bepleit in dit boek om verstandige keuzes te maken en te gaan voor reinheid. Dit onderbouwt hij met Bijbelse principes, interessante anekdotes en praktische richtlijnen.

Als pastoraal werker denk ik dat ieder mens moeite heeft om rein te blijven, omdat het alles vraagt en de verleidingen constant om ons heen zijn. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, luidt een bekend spreekwoord en Alcorn is in dat opzicht bepaald niet zacht. ‘De kracht van een rein leven’ is een gedurfd radicaal boekje geworden, met een ongemakkelijke waarheid. De tolerantiegrens in onze huidige samenleving is verschoven en dat heeft consequenties. Alcorn noemt zonde gewoon zonde en veegt de vloer aan met lauwheid en een halfzachte aanpak van wat hij als een maatschappelijk en geestelijk probleem ziet.

Wettisch?
Wanneer je dit boek leest zonder de genade van God te kennen vind je dit boek waarschijnlijk te radicaal en wettisch. Het gaat Alcorn echter oprecht aan het hart dat zoveel christenen open staan voor allerlei onreinheid, met als gevolg dat huwelijken hierdoor ontwricht raken en mensen niet tot de bestemming komen die God met hen voor heeft. Wie zich van God afkeert om iets vervangend te omarmen leidt grote verliezen omdat de mens gemaakt is om zich in God te verblijden. Ben jij bereid al het nodige te doen om rein te blijven? Wil je vechten voor je gezin en een leven dat aan God is toegewijd? Dat zijn de prangende vragen die in dit boekje naar voren komen.

Benoem zonden
Alcorn pleit ervoor om in ieder geval alles te doen wat nodig is om reinheid serieus te nemen en om alert en waakzaam te zijn. Hij geeft aan dat we nooit consequent zullen doen wat God wil, totdat we inzien dat zijn weg altijd het beste voor ons is. Het boek laat zien wat verstandig is en onderbouwt principes met Bijbelse argumenten: Houd afstand, voorzie en voorkom verleidingen, werk aan je innerlijke leven, leer en citeer Bijbelteksten, bid en geef niet op, benoem zonden zoals ze zijn: zonden. Leg verantwoording af en bereken de kosten.

Openhartig
Alcorn is in dit boek eerlijk en openhartig over zijn eigen leven. Dat maakt ‘De kracht van een rein leven’ een toegankelijk boek en motiveert om reinheid serieus te nemen. Ik vrees alleen dat veel mensen het snel zullen wegleggen, omdat het voor veel mensen drie bruggen te ver zal blijken te zijn om ‘al het nodige te doen’.
Als we echter dagelijks met Jezus wandelen (7x24u), ons hart beschermen en het verbond met onze ogen eerbiedigen dan en alleen dan kunnen we onbezorgd onze weg gaan en hoeven we niet bang te zijn. Die boodschap kunnen we in de huidige samenleving niet vaak genoeg voor het voetlicht brengen en daarom raad ik iedereen dit boek van Randy Alcorn van harte aan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.