Welkom bij CLC Publicaties

Onze nieuwste producten


Onze nieuwste berichten

Seminar de Tabernakel

Categorieën
tabernakel

Dinsdag 11 februari organiseert CLC Publicaties een seminar in het Kruispunt te Apeldoorn in samenwerking met het R-Center uit Zuid Korea. Het boek ‘de tabernakel’ is onlangs in het Nederlands uitgebracht door CLC en u bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met dit unieke materiaal.

De tabernakel is geschreven door Abraham Park (1928-2014, Korea). Hij is de oprichter van een grote gemeente in Seoul, Zuid-Korea (de presbyteriaanse kerk Pyung Kang Cheil) en heeft verschillende boeken gepubliceerd, waaronder de serie ‘Gods verslossingsplan’ (history of redemption series), waarmee hij verschillende eretitels heeft gewonnen. Afgestudeerd en erkend door verschillende Koreaanse en Amerikaanse theologische instituten, ontving hij een eredoctoraat van het gerenommeerde Knox Theological Seminary (Verenigde Staten). Zijn leven was gewijd aan het bestuderen van het woord van God en gebed.

De tabernakel was het reizende heiligdom dat Mozes in de woestijn heeft gebouwd in opdracht van God. De tabernakel was het centrum van de Hebreeuwse eredienst vóór de bouw van de tempel van Salomo en deze beschermde de ark van het verbond, waar de tafels van de wet werden bewaard.
De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij de tent horen, zijn in de loop van de tijd verdwenen en tegenwoordig niet meer in hun originele vorm te vinden. We kunnen ze nu niet meer zien in de vorm waarin God ze aan Mozes heeft laten zien. Het enige dat we tegenwoordig nog hebben zijn de beschrijvingen van Mozes in de onfeilbare woorden van de Bijbel.

De prachtige platen in dit geïllustreerde boek van dr. Park laten zien hoe perfect God de tabernakel 3.500 jaar geleden heeft ontworpen. Mozes voelde zo veel vreugde toen de tabernakel en de voorwerpen gemaakt waren naar het ontwerp dat hij had gezien, dat hij het volk Israël zegende. In Exodus 39:42-43 staat: ‘Alles was gemaakt zoals de HEER het Mozes had opgedragen. Toen Mozes zag dat de Israëlieten alles precies volgens de opdracht van de HEER hadden gemaakt, zegende hij hen.’

Het is onze hoop dat u door het lezen van dit boek gezegend wordt en net zoveel vreugde zult ervaren bij het ontdekken van Gods grote verlossingsplan.

Tijd: 11 februari, aanvang 20.00 uur
Locatie: Het kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn
Gratis entree (collecte voor de onkosten)
Kijk voor meer info op horaministries.com

Recensie Merkbaar aanwezig

Categorieën
Achtergrond Merkbaar aanwezig

„Ga naar een McDonald’s, start je laptop op, laat de vragen maar komen en schep zo de ruimte dat God aanwezig kan zijn.” Zo ziet de Amerikaanse kerkplanter
David Fitch uit Chicago de toekomst van de kerk in Amerika. De tijd van megakerken in Amerika is voorbij, denkt evangelist David Fitch. „Mensen komen in de buurten tot geloof.”

De boodschap van David Fitch is simpel: laat de kerk zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn. De Amerikaanse theoloog woonde zaterdag een bijeenkomst van CAMA Zending in Ede bij. Daar werd zijn boek ”Merkbaar aanwezig. Zeven disciplines die de kerk vormen voor missie” (CLC Publicaties, Apeldoorn) gepresenteerd.
Fitch is een voorbeeld van een rechttoe, rechtaan evangelist. Gekleed in oude spijkerbroek en trui, geen succesverhalen over grote kerken die groeien. Hij doceert evangelicale theologie aan Northern Seminary in Chicago. Fitch is de stichter van Life on the Vine Christian Community, een missionaire gemeente in een buitenwijk van Chicago. Daarnaast coacht hij een netwerk van kerkplantingen binnen de Christian & Missionary Alliance.

Collectemandjes
Fitch stelt dat veel christenen zich niet kunnen voorstellen dat God buiten de kerk aanwezig is, midden in de wereld. „Jezus is Heer van de gehele wereld. Hij roept ons op de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen. Hij heeft alle gezag, zowel in de hemel als op de aarde. Maar Hij zegt heel specifiek tot de kerk: Ik ben met júllie. De kerk is Zijn Lichaam, Zijn verlengstuk in de wereld. De kerk doet niets anders dan Zijn aanwezigheid zichtbaar maken.” Een kerk die gericht is op zelfbehoud, mensen tevreden houdt zodat ze elke zondag terugkomen om de collectemandjes vullen, keert zich tegen zichzelf en raakt de weg weer kwijt, vindt Fitch. „Zo’n kerk bevindt zich in een onderhoudsmodus. Mijn benadering is echter: Ga de buurt in, spreek
met de mensen, help hen. Er zijn is meer dan een getuigenis, het is ruimte scheppen tussen God en de wereld. Als we lang genoeg in hun midden zijn, zeggen mensen: „Zie je, daar was God.””

Shows
Werkt dat in Chicago? Fitch: „Chicago is een enorm grote stad, met veel sociale problemen en geweld. Ik zie slechts een begin. Alcoholisten en daklozen vinden Christus. Het is allemaal klein, niet groot, maar het móét ook niet groot zijn. We leven in een tijd na die van megakerken zoals Willow Creek, met grote shows in stadions, waar mensen anderhalf uur in een opgewonden sfeer worden onderhouden en gelukkig moeten zijn. Nee, mensen komen in de buurten tot geloof. Ze worden dáár discipel.”
Amerika is een goddeloze samenleving, zegt hij. De grote kerken schieten volgens de Amerikaanse evangelist tekort. „Jonge mensen onder de 35 jaar verlaten
de kerk in een snel tempo. Ze zijn boos op de zelfgerichtheid en de welvaart van de grote kerken. Er ontstaan nu overal kleine kerken, soms zonder naam. In de Verenigde Staten hebben we veel cultuurchristenen, zelfs een Biblebelt, maar hoopgevend is dat er steeds meer jongeren komen die het Evangelie zichtbaar uitstralen op plekken die niet de aandacht van de media trekken.”

Artikel in RD, maandag 24 september 2018

Recensie Startersbijbel

Categorieën
Achtergrond Startersbijbel

Startersbijbel / met illustraties van Charlie Lunch ; tekst door B.A. Jones

Vrij dik, hardkartonnen bijbelboekje voor peuters en kleuters, met hervertelling van twintig bekende bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Hierin worden de wonderen van God verwoord. Elke dubbele pagina bevat een kleurenillustratie en een kernachtige tekst van enkele regels, die daar bij aansluit. Boven elk verhaal staat de titel vetgedrukt, bijvoorbeeld ‘God heeft de wereld gemaakt’ en ‘De ark van Noach’. De cartoonachtige illustraties zijn kleurrijk en ogen vrolijk. Het eenvoudige taalgebruik is gericht op de doelgroep. De letters zijn duidelijk zwart gedrukt. Het vierkante boek met dikke glanzende kartonnen bladzijden heeft twee afgeronde hoeken en een zacht gewatteerde omslag. Opvallend aan deze verzorgde uitgave is het stevige hardplastic handvat, in de rug van de omslag, dat om te beugen is. Zo kunnen peuters het bijbeltje overal mee naar toe nemen. Voor kinderen met een protestants-christelijke achtergrond. Vanaf ca. 3 t/m 5 jaar.

Recensent: Thile de Visser (NBD Biblion)

Susan Sutton – Praten en wandelen met God

Categorieën
Achtergrond De Binnenkamer

Een jongetje en zijn vader liepen samen uit de kerk naar huis en waren met elkaar aan het praten.

Omdat hij een goede vader was en wilde dat zijn zoon aandacht besteedde aan dingen die hij had geleerd, vroeg de vader: “Wat heb je vandaag op zondagsschool geleerd?”

“We leerden over Henoch” was het antwoord.

Omdat hij een goede vader was en zijn zoon wilde laten nadenken over wat hij had geleerd, vroeg hij: “En wat heb je over Henoch geleerd?”

“We leerden dat Henoch wandelde en praatte met God.”

“Is dat alles?”

“Nee. We leerden dat Henoch nog een paar keer met God wandelde en praatte. En hij wandelde en praatte nog wat met God. En Henoch wandelde en praatte nog meer met God, zodat God op een dag zei: ‘Weet u, Henoch. We hebben zo lang samen gewandeld en gepraat dat we nu dichter bij Mijn huis zijn dan bij het huis van jouw. Waarom kom je niet gewoon met mij mee naar huis?'”

En dat is het beste beeld van het leven met God dat ik ooit heb gehoord.

Het leven als een wandeling en gesprek met God.

Praten en wandelen met God tot we op een dag dichter bij Zijn huis zijn dan bij ons huis, dus gaan we gewoon met Hem naar huis.

Het oorspronkelijke artikel is geschreven door Susan Sutton
U kunt dit artikel terugvinden op designerlivingsusansutton.wordpress.com

Hoe is het boek LIEFDE DOET LEVEN tot stand gekomen? – Stephanie Gray

Categorieën
Achtergrond Liefde doet Leven

Het boek LIEFDE DOET LEVEN is tot stand gekomen dankzij de volgende gebeurtenis die Stephanie meegemaakt heeft:

Het begon allemaal in 2008. Ik ontmoette de kleinste baby – van 6 maanden oud – die ik ooit had gezien. Ik kwam haar tegen tijdens een reis, toen ik met mijn moeder meeging naar Roemenië. Het kind, Maria [niet haar echte naam], woog slechts 6 pond.

Als je haar streelde of haar kietelde, kwam er geen glimlach op haar gezicht. Ze was emotieloos. onbemind.

Het enige wat ze meegemaakt had in haar leven – van de conceptie tot dat moment – was misbruik en verwaarlozing. Ze trok geen aandacht naar zichzelf toe omdat haar nooit enige aandacht was geschonken.

Maar toen veranderde er iets… Plotseling werd ze vastgehouden. Ze werd gewiegd. Ze werd toegezongen! Ze werd gekust en geknuffeld. Haar licht – haar leven – werd ontketend door de liefde van mijn moeder en het was verbazingwekkend wat er daarna gebeurde: ze glimlachte, ze lachte en ze maakte geluidjes van plezier.

LIEFDE DOET LEVEN

Het is een concept. Een idee. Maar als we het toepassen op onze ontmoetingen met anderen, is het transformerend.

Hoeveel meer “Maria’s” zijn er in onze eigen achtertuin? In mijn tijd dat ik de wereld meer dan 12 jaar doorreis, en met mensen praat over het controversiële onderwerp abortus, heb ik veel ontmoetingen gehad met de eenzamen, de gebrokenen en de misbruikten. Hoe bereiken we de hoofden van deze mensen? En vooral: Hoe bereiken wij de gewonde harten over deze kwestie die op een of andere manier ons allemaal aangaat?

Hoe voeren we vriendelijke gesprekken?

Hoe brengen we waarheid en liefde in balans, zodat we de levens van de kinderen die nog niet geboren zijn behouden en de levens van de mensen met wie wij gesprekken voeren wakker maken?

Prostituee verandert door het boek MEER DAN EEN TIMMERMAN – Josh McDowell Ministry

Categorieën
Achtergrond Meer dan een Timmerman

Van het Josh McDowell team:

Tijdens een conferentie hebben we een zendeling uit Wales ontmoet die dit ongelooflijke verhaal vertelde over hoe onze bediening op onwaarschijnlijke manieren een verschil maakt:

Een prostituee in Wales had een exemplaar van Josh’s boek MEER DAN EEN TIMMERMAN gekregen. Ze las het, voelde zich veroordeeld door haar levenskeuzes en gaf haar hart aan Christus. Ze begon op te trekken met andere prostituees, gaf hen kopieën van het boek en vertelde hen over Christus.

Tot op heden heeft deze voormalige prostituee 26 andere prostituees naar Christus geleid na het lezen van MEER DAN EEN TIMMERMAN.
Nu, elke dag wanneer de mijnwerkers in Wales uit de mijnen komen, geven deze voormalige prostituees hen kopieën van dit levensveranderende boek. Wat een getuigenis van Gods ongelooflijke liefde!”