Over CLC Publicaties

CLC staat voor Christelijke Lectuur Centra. We maken deel uit van een interkerkelijke, internationale zendingsorganisatie die in 53 landen vertegenwoordigd is. Ons doel is het evangelie te verspreiden via christelijke lectuur, zodat mensen tot geloof in de Heere Jezus komen en kunnen groeien in dat geloof.

We geloven in de levens veranderende kracht van christelijke lectuur. Eén van onze slogans is:

‘a drop of ink can make a million think’

Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten. Sinds 1941 werken we daarom via christelijke boekhandels, uitgeverijen, webshops, e-boeken, enz. Onze winkels zijn geen ’gewone’ boekwinkels, maar zendingsposten waar iedereen die er binnenkomt geholpen kan worden op allerlei gebied. Wij geloven met heel ons hart in de levensveranderende kracht van het gedrukte woord. Waar mogelijk werken we samen met kerken en organisaties.

“Meer dan de helft van de wedergeboren christenen over de hele wereld getuigt dat lectuur sterk heeft bijgedragen aan hun bekering. CLC is uniek in zijn wereldwijde visie“
Patrick Johnstone, Operation World
0